Doping, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nda belirtilen dopingle mücadele kural ihlallerinden bir veya daha fazlasının gerçekleşmesi olarak tanımlanmıştır. Bu dopingle mücadele kural ihlalleri aşağıdaki gibidir:

  1. Sporcudan alınan örnekte yasaklı bir maddenin, metabolitlerinin veya belirteçlerinin tespit edilmesi
  2. Yasaklı bir madde veya yasaklı bir yöntemin sporcular tarafından kullanılması
  3. Örnek vermekten kaçınmak, örnek vermeyi reddetmek veya örnek vermemek
  4. Bulunabilirlik bildirim ihlalleri: Kayıtlı doping control havuzunda bulunan bir Sporcunun 12 aylık sure içerisinde 3 kez doping kontrolünü kaçırması veya bulunabilirlik bildirimini yapmaması
  5. Doping kontrolünün herhangi bir bölümünü bozmak veya bozmaya teşebbüs etmek, hile yapmak veya hile yapmaya teşebbüs etmek
  6. Yasaklı bir maddeyi veya yasaklı bir yöntemi bulundurmak
  7. Herhangi bir yasaklı maddenin veya yöntemin yasa dışı ticaretini yapmak veya yasa dışı ticaretini yapmaya teşebbüs etmek
  8. Herhangi bir yasaklı madde veya yöntemi bir sporcuta müsabaka içinde tatbik etmek veya tatbik etmeye teşebbüs etmek veya müsabaka dışında yasak olan herhangi bir madde veya yöntemi herhangi bir sporcuya müsabaka dışında tatbik etmek veya teşebbüs etmek
  9. Suç ortaklığı: Dopingle mücadele kural ihlaline iştirak etmek, destek vermek, teşvik etmek, özendirmek, yardım ve yataklık etmek veya söz konusu ihlali örtbas etmeye çalışmak.
  10. Yasak İşbirliği: Daha once doping ihlali teşkil eden bir suça karışmış antrenör, doctor, therapist vb. ile işbirliği yapmak.