2022 Yasaklılar Listesi’ne İlişkin Ön Bilgilendirme

2022 Yasaklılar Listesi’ne İlişkin Ön Bilgilendirme

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Yasaklılar Listesi’nin S9 Glukokortikoidler sınıfı kapsamında bulunan maddelerin eklem içi, tendon içi, deri altı ve epidural uygulamaları da dahil olmak üzere tüm bölgesel enjeksiyonları yasaklı olacaktır. 

Klinik çalışmalarda, glukortikoidlerin bölgesel enjeksiyonla uygulanmasından sonra ulaşılan sistemik plazma ve idrar glukokortikoid konsantrasyonlarının hem performansı etkileyebileceği hem de sağlığa zararlı etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, glukokortikoidlerin daha önce yasaklı olmayan bölgesel enjeksiyonlarının tümü 2022 yılı itibariyle yasaklanacaktır.

Müsabaka İçi dönemde veya yakınında enjeksiyon yoluyla bir glukokortikoid uygulanması gerekirse, buna istinaden Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı alınması gerekir.