Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bağlantılı Kuruluşlar

Dopingle mücadele sisteminin güçlenmesi ve etkinliğinin artırılması açısından ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliği büyük önem arz etmektedir. Uluslararası iş birliği, temiz sporcuların haklarının korunması adına küresel çapta fayda sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun iş birliği yaptığı başlıca ulusal ve uluslararası kuruluşlar şunlardır.

Dopingle mücadele sisteminin güçlenmesi ve etkinliğinin artırılması açısından ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliği büyük önem arz etmektedir. Uluslararası iş birliği, temiz sporcuların haklarının korunması adına küresel çapta fayda sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun iş birliği yaptığı başlıca ulusal ve uluslararası kuruluşlar şunlardır.

DÜNYA DOPINGLE MÜCADELE AJANSI (WADA)

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren ve dopingle mücadele faaliyetlerinin tüm dünya çapında uyum içerisinde yürütülmesinden sorumlu bağımsız bir uluslararası kuruluştur. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının amacı, dünyadaki tüm sporcular için adil bir yarışma ortamı sağlamaktır. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, bu amaçla uyulması zorunlu olan Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Yasaklı Madde ve Yöntemler Listesi ve bir dizi uluslararası standardı yayımlar.

DÜNYA DOPINGLE MÜCADELE AJANSI (WADA)

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren ve dopingle mücadele faaliyetlerinin tüm dünya çapında uyum içerisinde yürütülmesinden sorumlu bağımsız bir uluslararası kuruluştur. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının amacı, dünyadaki tüm sporcular için adil bir yarışma ortamı sağlamaktır. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, bu amaçla uyulması zorunlu olan Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Yasaklı Madde ve Yöntemler Listesi ve bir dizi uluslararası standardı yayımlar.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO)

UNESCO, Türkiye tarafından da imzalanmış ve 2007’de yürürlüğe girmiş olan Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmesi ile dopingin önlenmesini amaçlamakta ve devletleri Dünya Dopingle Mücadele Ajansının faaliyetlerini desteklemeye teşvik etmektedir. Ayrıca, Sporda Dopingin Önlenmesi Fonu aracılığıyla Taraf Devletlere dopingle mücadele konulu projeler geliştirme ve uygulama konusunda destek vermektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO)

UNESCO, Türkiye tarafından da imzalanmış ve 2007’de yürürlüğe girmiş olan Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmesi ile dopingin önlenmesini amaçlamakta ve devletleri Dünya Dopingle Mücadele Ajansının faaliyetlerini desteklemeye teşvik etmektedir. Ayrıca, Sporda Dopingin Önlenmesi Fonu aracılığıyla Taraf Devletlere dopingle mücadele konulu projeler geliştirme ve uygulama konusunda destek vermektedir.

AVRUPA KONSEYİ

Avrupa Konseyinin Dopingle Mücadele Sözleşmesi, Türkiye tarafından 16 Kasım 1989 tarihinde imzalanmış olup 1 Ocak 1994 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Dopingle Mücadele Sözleşmesi, imza sahibi devletlerin ortak ilkeler belirleyerek hem ulusal hem de uluslararası alanda dopinge karşı alınan önlemlerin uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır.

AVRUPA KONSEYİ

Avrupa Konseyinin Dopingle Mücadele Sözleşmesi, Türkiye tarafından 16 Kasım 1989 tarihinde imzalanmış olup 1 Ocak 1994 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Dopingle Mücadele Sözleşmesi, imza sahibi devletlerin ortak ilkeler belirleyerek hem ulusal hem de uluslararası alanda dopinge karşı alınan önlemlerin uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır.

ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE KURULUŞLARI

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK), Türkiye’nin Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları, bulundukları ülkelerde dopingle mücadele programlarını yürütmekten sorumludur. Bu kuruluşlar; doping kontrolleri düzenler, doping kontrolleriyle ilgili yasal süreçleri yönetir, eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütür ve dopingle mücadele programlarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar.

ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE KURULUŞLARI

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK), Türkiye’nin Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları, bulundukları ülkelerde dopingle mücadele programlarını yürütmekten sorumludur. Bu kuruluşlar; doping kontrolleri düzenler, doping kontrolleriyle ilgili yasal süreçleri yönetir, eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütür ve dopingle mücadele programlarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar.

ULUSAL DOPINGLE MÜCADELE KURULUŞLARI BİRLİĞİ (iNADO)

iNADO, ulusal dopingle mücadele kuruluşlarını temsil eden bir uluslararası kuruluştur ve düzenlediği eğitimler ve sunduğu hizmetler aracılığıyla ulusal dopingle mücadele kuruluşları çalışanları arasında bilgi alışverişini sağlayarak dopingle mücadelenin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

ULUSAL DOPINGLE MÜCADELE KURULUŞLARI BİRLİĞİ (iNADO)

iNADO, ulusal dopingle mücadele kuruluşlarını temsil eden bir uluslararası kuruluştur ve düzenlediği eğitimler ve sunduğu hizmetler aracılığıyla ulusal dopingle mücadele kuruluşları çalışanları arasında bilgi alışverişini sağlayarak dopingle mücadelenin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

DOPİNG KONTROL LABORATUVARLARI

Tüm doping kontrol örnekleri, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilen doping kontrol laboratuvarlarında analiz edilmektedir. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), dünya çapındaki tüm örneklerin aynı yüksek kalite standartlarına göre analiz edildiğinden emin olmak amacıyla söz konusu laboratuvarları düzenli olarak denetler. Türkiye’deki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilmiş tek doping kontrol laboratuvarı olan Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) de dopingle mücadeleye önemli katkılar sağlamaktadır.

DOPİNG KONTROL LABORATUVARLARI

Tüm doping kontrol örnekleri, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilen doping kontrol laboratuvarlarında analiz edilmektedir. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), dünya çapındaki tüm örneklerin aynı yüksek kalite standartlarına göre analiz edildiğinden emin olmak amacıyla söz konusu laboratuvarları düzenli olarak denetler. Türkiye’deki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilmiş tek doping kontrol laboratuvarı olan Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) de dopingle mücadeleye önemli katkılar sağlamaktadır.

ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ VE PARALİMPİK KOMİTESİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Paralimpik Komitesi (IPC); gönüllülerden oluşan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarıdır ve dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kapsamında dopingle mücadele programları yürütmektedir. Sporda eşitliği teşvik eden Olimpik Hareket’in Türkiye’deki temsilcileri ise Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK)’dir.

ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ VE PARALİMPİK KOMİTESİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Paralimpik Komitesi (IPC); gönüllülerden oluşan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarıdır ve dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kapsamında dopingle mücadele programları yürütmektedir. Sporda eşitliği teşvik eden Olimpik Hareket’in Türkiye’deki temsilcileri ise Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK)’dir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI SPOR FEDERASYONLARI

Ulusal ve uluslararası spor federasyonları, kendi sporları çerçevesinde sporcu ve sporcu destek personeline yönelik dopingle mücadele eğitim programları yürütmekte, gerektiğinde doping kontrollerinin planlanması konusunda destek sağlamakta ve dopingle mücadele kural ihlalleriyle bağlantılı süreçlerde rol oynamaktadır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI SPOR FEDERASYONLARI

Ulusal ve uluslararası spor federasyonları, kendi sporları çerçevesinde sporcu ve sporcu destek personeline yönelik dopingle mücadele eğitim programları yürütmekte, gerektiğinde doping kontrollerinin planlanması konusunda destek sağlamakta ve dopingle mücadele kural ihlalleriyle bağlantılı süreçlerde rol oynamaktadır.

SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS)

Ana merkezi İsviçre’de bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), dopingle mücadele vakaları da dahil olmak üzere sporla bağlantılı uyuşmazlıkları arabuluculuk veya tahkim yöntemleriyle çözüme ulaştırmak için kurulmuş olan bağımsız uluslararası spor tahkim mahkemesidir.

SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS)

Ana merkezi İsviçre’de bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), dopingle mücadele vakaları da dahil olmak üzere sporla bağlantılı uyuşmazlıkları arabuluculuk veya tahkim yöntemleriyle çözüme ulaştırmak için kurulmuş olan bağımsız uluslararası spor tahkim mahkemesidir.