1) Dürüstlük
En yüksek etik davranış standartlarını benimseyerek herkese eşit mesafede duran, eylemlerinin sorumluluğunu üstlenen, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri üzerine kurulu bir yapıda faaliyet göstereceğiz.

2) Bağımsızlık
Çıkar çatışmaları ve diğer birey ve kurumların nüfuzlarının işle ilgili kararlarımızı etkilemesine izin vermeksizin bağımsızlığımızdan ödün vermeden objektif ve tarafsız olmak faaliyetlerimizin temelini oluşturur.

3) İşbirliği
Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını faaliyetlerimizin odağında tutup onların desteğinin oluşturacağı olumlu katkıyla hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere en doğru yolları bulmayı hedefliyoruz.

4) Mükemmellik
En iyi uygulama yöntemleri için yüksek standartlar belirleriz ve yaptığımız her işte mükemmelliğe erişmek için sıkı çalışmak en temel prensiplerimizdendir.

5) Saygı
Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın hak ve düşüncelerine saygı gösterir, kültürel çeşitliliğe değer verir ve işimizi en mükemmel şekilde yapabilmek amacıyla özgürce fikir alışverişinde bulunulmasını teşvik ederiz.