DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALİ NEDENİYLE CEZASI DEVAM EDEN SPORCULARIN LİSTESİ YAYIMLANDI

DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALİ NEDENİYLE CEZASI DEVAM EDEN SPORCULARIN LİSTESİ YAYIMLANDI

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun (TDMK) sorumluluklarından biri de sporcu veya sporcu destek personeli tarafından gerçekleştirilen dopingle mücadele kural ihlallerini takip etmektir.

Dopingle mücadele kural ihlalleri aşağıdaki gibidir:

2.1 Sporcudan alınan örnekte yasaklı bir maddenin, metabolitlerinin veya belirteçlerinin tespit edilmesi

2.2 Yasaklı bir madde veya yasaklı bir yöntemin sporcular tarafından kullanılması

2.3 Örnek vermekten kaçınmak, örnek vermeyi reddetmek veya örnek vermemek

2.4 Bulunabilirlik bildirim ihlalleri: Kayıtlı doping kontrol havuzunda bulunan bir Sporcunun 12 aylık sure içerisinde 3 kez doping kontrolünü kaçırması veya bulunabilirlik bildirimini yapmaması

2.5 Doping kontrolünün herhangi bir bölümünü bozmak veya bozmaya teşebbüs etmek, hile yapmak veya hile yapmaya teşebbüs etmek

2.6 Yasaklı bir maddeyi veya yasaklı bir yöntemi bulundurmak

2.7 Herhangi bir yasaklı maddenin veya yöntemin yasa dışı ticaretini yapmak veya yasa dışı ticaretini yapmaya teşebbüs etmek

2.8 Herhangi bir yasaklı madde veya yöntemi bir sporcuda müsabaka içinde tatbik etmek veya tatbik etmeye teşebbüs etmek veya müsabaka dışında yasak olan herhangi bir madde veya yöntemi herhangi bir sporcuya müsabaka dışında tatbik etmek veya teşebbüs etmek

2.9 Suç ortaklığı: Dopingle mücadele kural ihlaline iştirak etmek, destek vermek, teşvik etmek, özendirmek, yardım ve yataklık etmek veya söz konusu ihlali örtbas etmeye çalışmak.

2.10 Yasak İşbirliği: Daha önce doping ihlali teşkil eden bir suça karışmış antrenör, doktor, terapist vb. ile işbirliği yapmak.

Yukarıda belirtilen Dopingle Mücadele Kural İhlalleri nedeniyle cezası devam eden sporcuların listesi yayımlanmıştır.

Söz konusu sporculara buradan ulaşabilirsiniz.