Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hakkımızda

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Türkiye’de dopingle mücadeleyi kurumsallaştırmak üzere gerçekleştirilecek iş birliğinin ana ilkelerini belirlemek ve dopingle mücadele faaliyetlerini yürütmek amacıyla 24 Mayıs 2011 tarihinde, Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında imzalanan protokolle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde kuruldu.

İlk toplantısını 29 Haziran 2011 tarihinde yapan Komisyon, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (Code) çerçevesinde İngilizce ve Türkçe olarak Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nı hazırladı. Talimat, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından onaylandıktan sonra 23 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Akabinde gerekli altyapıların oluşturulmasıyla birlikte 14 Ekim 2011 tarihi itibariyle dopingle mücadele faaliyetlerine başlandı.

Devamında 20 Ekim 2011 tarihinde Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın ülkemizde uygulamasına ilişkin bilgilendirme ve görüş alma toplantısı, federasyonların üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Olimpiyatevi’nde yapıldı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Yönetim Kurulunun 20 Kasım 2011 tarihinde Montreal’de yaptığı toplantıda Türkiye, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’yla uyumlu ülkeler listesine alındı.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Türkiye’de dopingle mücadeleyi kurumsallaştırmak üzere gerçekleştirilecek iş birliğinin ana ilkelerini belirlemek ve dopingle mücadele faaliyetlerini yürütmek amacıyla 24 Mayıs 2011 tarihinde, Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında imzalanan protokolle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde kuruldu.

İlk toplantısını 29 Haziran 2011 tarihinde yapan Komisyon, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (Code) çerçevesinde İngilizce ve Türkçe olarak Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nı hazırladı. Talimat, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından onaylandıktan sonra 23 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Akabinde gerekli altyapıların oluşturulmasıyla birlikte 14 Ekim 2011 tarihi itibariyle dopingle mücadele faaliyetlerine başlandı.

Devamında 20 Ekim 2011 tarihinde Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın ülkemizde uygulamasına ilişkin bilgilendirme ve görüş alma toplantısı, federasyonların üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Olimpiyatevi’nde yapıldı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Yönetim Kurulunun 20 Kasım 2011 tarihinde Montreal’de yaptığı toplantıda Türkiye, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’yla uyumlu ülkeler listesine alındı.

Misyon & Vizyon

Bütünüyle dopingi reddeden ve etik değerlere bağlı bir Temiz Spor camiasının oluşmasına yardımcı olmak ve ülke sporunu her seviyede dopingden arındırmak.

Etkili eğitim, önleme ve doping kontrolü faaliyetleri aracılığıyla adil ve eşit bir ortamda spor yapabilmeleri için tüm sporcuların haklarını savunmak, sağlıklarının korunmasına yardımcı olmak ve sporcuları temiz spora teşvik etmek.

Dürüstlük

En yüksek etik davranış standartlarını benimseyerek, herkese eşit mesafede duran, eylemlerinin sorumluluğunu üstlenen, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri üzerine kurulu bir yapıda faaliyet göstermek.

Bağımsızlık

Faaliyetlerimizin temelini oluşturacak şekilde; çıkar çatışmalarından arınmış, diğer birey ve kurumların nüfuzlarının işle ilgili kararlarımızı etkilemesine izin vermeksizin, bağımsızlığımızdan ödün vermeden objektif ve tarafsız olmak.

İş birliği

Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını faaliyetlerimizin odağında tutarak, onların desteğinin oluşturacağı olumlu katkıyla hedeflerimizi gerçekleştirmek adına en doğru yolları bulmak.

Mükemmellik

En iyi uygulama yöntemleri için yüksek standartlar belirleyerek yürüttüğümüz tüm çalışmalarda mükemmelliğe erişmek için sıkı çalışmak.

Saygı

Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın hak ve düşüncelerine saygı göstererek, kültürel çeşitliliğe değer vererek işimizi en mükemmel şekilde yapabilmek amacıyla özgürce fikir alışverişinde bulunulmasını teşvik etmek.

Dürüstlük

En yüksek etik davranış standartlarını benimseyerek, herkese eşit mesafede duran, eylemlerinin sorumluluğunu üstlenen, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleri üzerine kurulu bir yapıda faaliyet göstermek.

Bağımsızlık

Faaliyetlerimizin temelini oluşturacak şekilde; çıkar çatışmalarından arınmış, diğer birey ve kurumların nüfuzlarının işle ilgili kararlarımızı etkilemesine izin vermeksizin, bağımsızlığımızdan ödün vermeden objektif ve tarafsız olmak.

İş birliği

Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını faaliyetlerimizin odağında tutarak, onların desteğinin oluşturacağı olumlu katkıyla hedeflerimizi gerçekleştirmek adına en doğru yolları bulmak.

Mükemmellik

En iyi uygulama yöntemleri için yüksek standartlar belirleyerek yürüttüğümüz tüm çalışmalarda mükemmelliğe erişmek için sıkı çalışmak.

Saygı

Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın hak ve düşüncelerine saygı göstererek, kültürel çeşitliliğe değer vererek işimizi en mükemmel şekilde yapabilmek amacıyla özgürce fikir alışverişinde bulunulmasını teşvik etmek.

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

Eğitim ve Farkındalık

Temiz spor değerleri kapsamında, dopingle mücadele hakkında tüm paydaşların farkındalığını artıran, temiz spor davranışlarını ön plana çıkarmayı hedefleyen bir eğitim programını yürütmek.

Örgütsel Etkinlik

Uluslararası Standartlarla her düzeyde uyumlu, şeffaf ve etkin yönetim uygulamalarını sürdürmek.

İş birliği ve İletişim

Kamu yetkilileri, spor kuruluşları ve medya ile iş birliği içerisinde, etkili dopingle mücadele programlarının yürütülmesini ve kamuoyunun temiz spor farkındalığının artırılmasını sağlamak.

Önleyici Faaliyetler

Temiz sporu teşvik etmek, etkin istihbarat programı uygulamak, spor ve branşa bağlı risk değerlendirmeleri doğrultusunda doping kontrollerini planlamak ve uygulamak.

Dopingle Mücadele Kural ve Mevzuatlarının Uygulanması

Spor kuruluşları ve akredite olan dopingle mücadele kurumlarına kural ve mevzuatlarını uygulamaya koymaları ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’yla uyumluluklarını sağlanmaları için liderlik etmek.