Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde yer alan; Türkiye’de sporda dopingi önleyici faaliyetleri düzenlemek, geliştirmek ve koordine etmekten sorumlu olan Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşudur.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından tanınmış tek Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşudur ve amacı Dünya Dopingle Mücadele Ajansının belirlediği Kurallar çerçevesinde sporcuların haklarını gözeterek eşit ve adil spor ortamını desteklemektir.

24 Mayıs 2011 tarihinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SHGM) ile imzalanan protokolle 2011 yılının Haziran ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu kurulmuştur.

Sporda dopingin önlenmesi amacıyla;

  • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri,
  • Sosyal ve Bilimsel Araştırmalar,
  • Medikal İşler çerçevesinde Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası değerlendirmeleri,
  • Doping Kontrol operasyonlarının yürütülmesi kapsamında; istihbarat toplama, doping kontrolü planlama, sonuçların değerlendirilmesi süreçleri Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalardır.  

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren uluslararası ve bağımsız bir kuruluştur. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının amacı, dünya çapında dopingle mücadeleyi teşvik etmek, dopingle mücadeleye yönelik çalışmaları izlemek, geliştirmek ve bu mücadelenin uluslararası düzeyde uyum içerisinde yürütülmesini sağlamaktır.

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (Code), Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) dopingle mücadele programlarının temelini oluşturan ve bütün paydaşların sorumluluklarını belirleyen temel dokümandır. Ortak kurallar çerçevesinde, önceden her ülke ve spor dalı için değişiklik gösteren kurallar birbirleriyle uyumlu hale getirilmiştir.

Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına ek olarak, dünya dopingle mücadele programına ait 7 farklı sürece ilişkin Uluslararası Standartlar bulunmaktadır:

Eğitime İlişkin Uluslararası Standartlar

Yasaklılar Listesi Uluslararası Standardı

Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartlar

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar

Doping Kontrolü ve Soruşturmalarına İlişkin Uluslararası Standartlar

Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar

Özel Hayatın ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Standartlar

Dopingle mücadele alanında temel kaynaklar olan Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Uluslararası Standartlar, Yasaklılar Listesi ve ilgili diğer tüm kaynaklara İngilizce ve Fransızca dillerinde https://www.wada-ama.org/en/resources bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Her yıl 1 Ocak tarihinde güncellenen yasaklı madde ve yöntemleri yürürlükteki Yasaklılar Listesi’ni inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Yasaklılar Listesi, her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından yayımlanan ve sporcular için kullanımı yasaklı madde ve yöntem bilgilerini içeren bir Uluslararası Standarttır. Her bir sporcu Yasaklılar Listesini bilmek ve belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.

Daha fazla bilgi edinmek için Yasaklılar Listesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim Sistemi (ADAMS), tüm dopingle mücadele faaliyetlerinde verimliliği, şeffaflığı ve etkinliği sağlamak ve dopingle mücadele verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını, ilgili kuruluşlar arasında paylaşılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Doping kontrol örnek alım işlemi, yetkilendirilmiş Doping Kontrol Görevlisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından gerekli eğitim verilerek akredite edilmiş olan Doping Kontrol Görevlisi, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından belli bir müsabaka içi ya da müsabaka dışı Doping Kontrolü için görevlendirildiğinde Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı ve Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar belgeleriyle uyumlu şekilde idrar ve/veya kan Doping Kontrol Örneği alma işlemleri ile sporcu ve/veya sporcu destek personeli tarafından gerçekleştirilen kurallara riayetsizlikleri belgelendirmekle görevlidir.

Doping kontrol örnekleri, geçmişe dönük bir şüphe oluşması veya sporcunun itirazı gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak tekrar analiz edilebilmesi için 10 yıl süreyle saklanabilir.

Spor ortamında rekabetin sonucu olarak, doping kullanımına zemin oluşturan çeşitli durumlara maruz kalınabilir. Ancak sporcunun doping kullanımına teşvik edilmesi veya zorla doping kullanımına yönlendirilmesi durumunda sporcu, vücuduna aldığı her maddeden kendisinin sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Gıda takviyeleri de dahil olmak üzere, kendisine verilen ancak içeriğinden tam olarak emin olmadığı yiyecek, içecek, ilaç veya diğer ürünleri kullanmayı reddetmeli ve buna ilişkin kararlı tutumunu sürdürmelidir. Ek olarak, sporcu, temiz spor ortamını korumak amacıyla dopinge ilişkin karşılaştığı her türlü durum için (varsa kanıtlarıyla) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna ihbar bildiriminde bulunabilir.

Temiz spor değerlerini ve sporu korumak için şahit olduğunuz doping kullanımına ilişkin her türlü durumu (varsa kanıtları ile birlikte) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna e-posta yoluyla ihbar@tdmk.org.tr adresine veya anonim ihbarda bulunmak isterseniz ihbar formu aracılığıyla ilgili birimimize ulaşabilirsiniz.  

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, faaliyet alanı olan dopingle mücadele programını yerine getirmek adına ilgili kişilerin kimlik, iletişim, adres, biyolojik vb. kişisel verilerine erişim sağlamaktadır. Dopingle mücadele gerekliliği olarak toplanan veriler Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından ilgili kanun kapsamında korunmaktadır.  Daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini (https://www.tdmk.org.tr/kvk-aydinlatma-metni/)  inceleyebilirsiniz.

Bu konuda, aşağıda belirtilen karara yer verilmiştir.

Karar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 18 Ocak 2018 tarihli 48151/11 ve 77769/13 Başvuru numaralı kararı

 

Doping; Fair Play, eşitlik, dürüstlük, adalet, katılım kapsamında temiz spor değerlerinin yanı sıra, sporcuların sağlığı dolayısıyla toplum sağlığına karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, meşru amaç ve yarar dengesi göz önünde bulundurulduğunda, bireyin özel hayatın gizliliği hakkı ile insan sağlığının korunması ve kamu yararı arasında kurulacak çıkar dengesi sonucunda dopingle mücadele faaliyetleri kapsamında zorunlu olan Bulunabilirlik Bildirimlerinin sporcuların özel hayatın gizliliği hakkını ihlal etmediği kanaatine varılmıştır.

Sporda dopingle mücadeleye ilişkin çevrim içi eğitimlere Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu “Herkes için Temiz Spor Eğitim Platformu”ndan ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansının “ADEL Dopingle Mücadele Eğitim Platformu”ndan farklı dil seçenekleriyle eğitim modüllerine ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Sporda dopingin önlenmesi için temiz spora katkı sağlamak amacıyla çevrenizde dopinge ilişkin uygulamaları, yasaklı madde ve yöntemlerin satışı, spordan men edilen sporcu destek personelinin spor ortamında faaliyetlerini sürdürmesine tanıklık vb. konularda bildiklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. (Bildiklerinizi Paylaşın sayfa bağlantısı) Ayrıca, Temiz Spor Etkinliklerimizde farkındalık çalışmalarımızda gönüllü olmak isterseniz egitim@tdmk.org.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.  

Dopingle mücadele alanında sporcu, sporcu destek personeli, sporcu aileleri başta olmak üzere bu alana ilgi duyan herkese yönelik güncel bilgilendirme, duyuru ve haberlerimizi Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sayfamızdan takip edebilirsiniz.