SPOR HEKİMLERİNE YÖNELİK DOPİNGLE MÜCADELE EĞİTİMİNİN 7. HAFTASI TAMAMLANDI

SPOR HEKİMLERİNE YÖNELİK DOPİNGLE MÜCADELE EĞİTİMİNİN 7. HAFTASI TAMAMLANDI

2023 yılı Mart-Aralık ayları arasında ayda bir gün 2 saatlik planlanan Spor Hekimlerine Yönelik Dopingle Mücadele Eğitim Programının 7. Haftası 25 Ekim 2023 günü saat 20:00-21:30 arasında çevrim içi olarak düzenlendi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Direktörü Prof. Dr. Rüştü Güner tarafından verilen eğitime 43 kişi katılım sağladı. Prof. Dr. Rüştü Güner eğitimde, Sporcu Biyolojik Pasaportu-2 (Steroid Modül ve Endokrin Modül) konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Bağımlılık ve Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin müştereken düzenlediği “Spor Hekimlerine Yönelik Dopingle Mücadele Eğitim Programının” ikinci bölümü önümüzdeki aylarda da devam edecektir.