Aktif Sporu Bırakmak İsteyen Sporcunun İzlemesi Gereken Yollar

 1. Aktif sporu bırakmak isteyen Sporcunun, bu isteğini tarafımıza ve aynı zamanda bağlı bulunduğu Federasyona bir dilekçe ile bildirmesi gerekir. Gerekli olması durumda Sporcu Uluslararası Federasyon’a da Sporu bıraktığına dair dilekçe iletir.
 2. Sporcunun dilekçesinin ilgili Federasyona da iletildiği teyit edildikten sonra, Sporcu dahil edilmiş olduğu Kayıtlı ve Ulusal Doping Kontrol Havuzundan çıkarılır. Havuzdan çıkarılan Sporcunun Bulunabilirlik Bildirimi yapma zorunluluğu ortadan kalkar.

Aktif Sporu Bıraktıktan Sonra Spora Geri Dönmek İsteyen Sporcunun İzlemesi Gereken Yollar

 1. Aktif spora geri dönmek isteyen Sporcu, ilk olarak geri dönüş için Dünya Dopingle Mücadele Kuralları 7.1’e uygun olarak geri dönmek istediği tarihten en geç 6 ay öncesinden tarafımıza yazılı şekilde başvurması gerekmektedir.
 2. Sporcu, geri dönüş talep yazısında e-posta adresi, telefon numarası ve adres bilgilerini eksiksiz şekilde belirtmesi gerekmektedir.
 3. Sporcu, geri dönüş sürecinde Kayıtlı veya Ulusal Doping Kontrol Havuzlarına dahil edilmez. Ancak, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, geri dönüş sürecinde olan bir Sporcuyu Doping Kontrol Havuzlarına dahil etme hakkını saklı tutar.
 4. Geri dönüş süreci başlatılan bir Sporcu, Doping Kontrol Havuzlarına dahil edilmese dahi müsabaka dışı doping kontrollerine hazır bulunabilmesi için Bulunabilirlik Bildirimlerini ADAMS’ta yapması gerekmektedir. Sporcu gerektiği takdirde kullanıcı adı ve şifre taleplerini Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna e-posta aracılığıyla iletecektir.
 5. Sporcu, dilekçe başvuru tarihi itibariyle 6 aylık süre bitmeden veya kendisine tarafımızca spor yapmasında herhangi bir engel olmadığına dair bildirim yapılmadıkça müsabakalara katılım gösteremez.

Ceza Almış ve Ceza Süresi Bittikten Sonra Spora Geri Dönmek İsteyen Sporcunun İzlemesi Gereken Yollar

 1. Ceza bitiş tarihinden sonra aktif spora geri dönmek isteyen Sporcu, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları 7.1’e uygun olarak ceza bitim tarihinden en geç 6 ay öncesinde tarafımıza yazılı şekilde başvurması gerekmektedir.
 2. Sporcu, geri dönüş talep yazısında e-posta adresi, telefon numarası ve adres bilgilerini eksiksiz şekilde belirtmesi gerekmektedir.
 3. Cezası bittikten sonra aktif spora geri dönmek isteyen Sporcu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Doping Kontrol Havuzlarına dahil edilebilir. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, geri dönüş sürecinde olan bir Sporcuyu Doping Kontrol Havuzlarına dahil etme hakkını saklı tutar.
 4. Geri dönüş süreci başlatılan bir Sporcu, Doping Kontrol Havuzlarına dahil edilmese dahi müsabaka dışı doping kontrollerine hazır bulunabilmesi için Bulunabilirlik Bildirimlerini ADAMS’ta yapması gerekmektedir. Sporcu gerektiği takdirde kullanıcı adı ve şifre taleplerini Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna e-posta aracılığıyla iletecektir.
 5. Sporcuceza süresi bitmeden müsabakalara katılım gösteremez.