1) Eğitim ve Farkındalık
Dopingden arınmış sporun önemi, dopingin zararları ve doğuracağı sonuçlar hakkında tüm paydaşların farkındalığını arttırmak, dopingin önlenmesi ve sporcu sağlığının korunması amacıyla adil oyun ruhunu ön plana çıkaran eğitim programları yürütmek.

2) Doping Kontrolü ve Dopingin Önlenmesi
Temiz sporun teşvik edilmesi amacıyla dopingin önlenmesi, önüne geçilmesi ve tespiti için istihbarat ve risk değerlendirmesine dayalı etkili doping kontrol programları yürütmek.

3) Örgütsel Etkinlik
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu faaliyetlerinin uzun vadede etkinlik ve sürekliliğini sağlamak ve idari faaliyetler ile yönetim uygulamalarını her düzeyde uluslararası standartları karşılayacak seviyeye getirmek.

4) Dopingle Mücadele Kural ve Mevzuatlarının Uygulanması
Spor kuruluşları ve akredite olan dopingle mücadele kurumlarına dopingle mücadele kural ve mevzuatlarını uygulamaya koymaları ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’yla uyumluluklarını sağlanmaları için liderlik etmek.

5) İşbirliği ve İletişim
Kamu yetkilileri, spor kuruluşları ve medya ile işbirliği içerisinde çalışarak etkili dopingle mücadele programlarının yürütülmesi ve kamuoyunun temiz spora olan güvenini güçlendirmek.