Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI (TAKİ)

Tedavi amacıyla kullandığınız bazı ilaçların içeriğinde bulunan etken maddeler, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yasaklılar Listesi’nde bulunuyor olabilir. Bu nedenle öncelikle, kullanılacak ilacın yasaklı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Tedavinizin yasaklılık oluşturması durumunda buna istinaden bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı almanız gerekebilir. Emin olmadığınız durumlarda detaylı bilgi almak için taki@tdmk.org.tr adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlacınız için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için yardıma ihtiyacınız varsa aşağıdaki formu doldurup ve bize gönderebilirsiniz.

<<YANIT ALMANIN 1-2 İŞ GÜNÜ SÜREBİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYINIZ.>>

TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI (TAKİ) ÖN-KONTROL FORMU

Bazı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yasaklılar Listesi’nde bulunan etken maddeleri içeriyor olabilir. Bu durumda sporcunun, bu ilaçları kullanmadan önce tabi tutulacağı tedavi sürecini Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) olarak beyan etmesi ve kullanım için onay alması gereklidir.

Kullanacağınız ilacın ya da tedavinin yasaklı madde içerip içermediğini güncel Yasaklılar Listesini inceleyerek veya taki@tdmk.org.tr e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi” uygulamasını kullanarak da sorgulama yapabilirsiniz.

Herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda Yasaklılar Listesinin dikkate alınması gerektiğini unutmayınız.

Tedaviniz yasaklı bir madde ya da yöntem içeriyorsa öncelikle doktorunuza, başkaca ve yasaklı olmayan bir tedavi olup olmadığını sormalısınız. Yasaklı olmayan bir seçenek bulunmuyorsa veya daha önce başkaca tedaviler denenmiş fakat yanıt alınamamışsa söz konusu ilaç tedavisi için bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapılması gerekebilir. Daha detaylı bilgi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası yönlendirmelerini takip ediniz.

Acil durumlar haricinde, katılacağınız bir sonraki müsabakadan en az 30 gün önce yasaklı tedavi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmanız gerekebilir. Sporcu düzeyinize uygun gereksinimler ve detaylı bilgi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası yönlendirmelerini takip ediniz.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunun onaylanabilmesi için aşağıdaki dört ölçütün tümü karşılanmalıdır:

 • Yasaklı madde veya yöntemin kullanımının kesilmesiyle sporcu sağlığının ciddi olarak bozulacak olması;
 • Yasaklı madde kullanımının sporcunun normal sağlık durumuna dönmesinin ötesinde performans artışına neden olmaması;
 • Yasaklı madde veya yöntem dışında izin verilen makul bir tedavi seçeneğinin bulunmaması;
 • Yasaklı madde veya yöntem kullanma gerekliliğinin, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) olmaksızın önceki yasaklı madde veya yöntemin kullanımının bir sonucu olmaması.

Sağlık problemleriniz nedeni ile kullanmanız gereken ilaç Yasaklılar Listesi’nde bulunan bir içeriğe sahipse, kullandığınız ilacı ve ilacı gerektiren sağlık durumunu beyan ederek Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmalısınız. Bunun için öncelikle, kullandığınız veya kullanacağınız ilacın yasaklı bir madde içerip içermediğini kontrol etmeniz gerekir.

Gerekli kontrolü Yasaklılar Listesi’ni inceleyerek, bizimle iletişime geçerek (taki@tdmk.org.tr) veya “Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi” mobil uygulamasını kullanarak yapabilirsiniz.

İlaçlar, kullanımlarının kısıtlandığı durumlar dikkate alındığında üç gruba ayrılmaktadır:

 1. Müsabaka içinde ve dışında yasaklı olmayan maddeler: Bu tür etken maddeler için herhangi bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmanıza gerek yoktur.
 1. Kullanımı her zaman yasaklı olan maddeler (müsabaka içi ve müsabaka dışı):  Bu tür etken maddeler için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.
 1. Müsabaka içinde kullanımı yasaklı olan maddeler: Bu tür etken maddeler için ilaç müsabaka içi dönemde veya müsabakaya yakın bir dönemde kullanılacaksa Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Müsabaka içinde kullanımı yasaklı bir ilacın müsabakadan çok önce müsabaka dışı kullanılması ve vücuttan atılması için yeterli zaman bırakılması durumunda Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bir tedaviye başlanmadan önce, dopingle mücadele kurallarına tabi bir sporcu olduğunuzu hekiminize bildirmeniz gerekir. Hekiminizin önerdiği madde ya da yöntem ne olursa olsun yasaklılık durumu için Yasaklılar Listesi’ni kontrol etmelisiniz. Kullanılacak madde ya da yöntem yasaklıysa, yasaklı olmayan seçenekler değerlendirilmelidir. Eğer seçenek bulunmuyorsa Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) için başvuru yapılmalıdır. Unutmayın ki nihai sorumluluk sporcudadır. Zorluk yaşıyorsanız yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tedavi amacıyla kullandığınız bazı ilaçların içeriğinde bulunan etken maddeler, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından belirlenmiş Yasaklılar Listesi’nde bulunuyor olabilir. Bu durumda doping kontrolüne tabi tutulursanız, söz konusu yasaklı madde doping kontrol örneğinizde tespit edilecektir. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınız olmadığı takdirde, doping kontrol örneğinizde tespit edilen yasaklı madde nedeniyle, sonucunuz Aykırı Analitik Bulgu olarak kabul edilecek ve hakkınızda disiplin süreci başlatılacaktır.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunu tamamlamanız, tedavinize onay aldığınız anlamına gelmez. Öncelikle size bildirilecek Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası kararını beklemeniz gerekir.

 1. Tedavinin detayları hakkında doktorunuzdan bilgi alın. Tedavi süreci, kullanılacak ilaçlar, dozları ve uygulama yolları hakkında bilgi sahibi olun.
 2. Yasaklılar Listesi’ni kontrol ederek,  taki@tdmk.org.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek veya Sporcu Sağlığı Bilgi Sisteminden yararlanarak kullandığınız ilacın yasaklı madde içerip içermediğini kontrol edin.
 3. Müsabaka içi kullanımı yasaklı olan etken maddelerden herhangi birini içeren bir ilaç kullanıyorsanız ve yakın zamanda katılacağınız bir müsabaka varsa, ilacın vücudunuzda kalma süresi ile ilgili bir şüpheniz olması durumunda Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapın.
 4. Eğer tedavinizde kullanılacak ilaç yasaklı madde içeriyorsa, doktorunuza yasaklı madde içermeyen başkaca bir tedavi olup olmadığını sorun.
 5. Yasaklı etken maddeyi içermeyen başkaca bir tedavinin mümkün olmadığı veya bu tür tedaviye yanıt alınamadığı durumda, yasaklı maddeyi içeren tedavinin mutlak suretle gerektiğini ispatlayan tıbbi belgelerle birlikte Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapın.

Doping kontrolüne tabi olan tüm sporcular, kendileri için geçerli olan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kurallarını ve gerekliliklerini bilmekle yükümlüdür. Söz konusu kurallar ve gereklilikler, sporcuya göre değişiklik göstermektedir.

Ulusal Düzeyde Sporcular 

Ulusal Düzeyde Sporcu olarak tanımlanan tüm sporcular, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurularını, yasaklı madde veya yöntem içeren tedavinin uygulanmasından önce, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun ilgili birimine yapmakla yükümlüdürler.

“Ulusal Düzeyde Sporcular” sadece bazı istisnai durumlarda özel ve/veya acil durumlar için geçmişe dönük olarak Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunabilirler.

Uluslararası Düzeyde Sporcular

Bir Uluslararası Federasyonun Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda bulunan veya diğer herhangi bir şekilde bağlı olduğu federasyonun Uluslararası Düzeyde Sporcu tanımına giren sporcular, “Uluslararası Düzeyde Sporcu” olarak kabul edilir.

Uluslararası Federasyonun kurallarına uygun olarak verilecek Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının gerektiği bir Uluslararası Müsabakaya 6 ay içinde katılacak olan veya katılan sporcular, bağlı bulundukları Uluslararası Federasyona, ilgili federasyonun kuralları çerçevesinde, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmalıdır. Uluslararası Federasyondan alınan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onaylarının ulusal düzeyde geçerli olabilmesi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından da tanınması gerekir.

Diğer Sporcular

Bu kategoriye dahil olan sporcuların önceden Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmasına gerek yoktur.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Ulusal Düzeyde Sporcu tanımına girmeyen ancak Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu doping kontrol yetkisi kapsamında olan diğer tüm lisanslı sporcular bu sınıfta değerlendirilir.

Doping kontrolüne tabi tutulmuş ve örneğinde Aykırı Analitik Bulgu bulgu saptanmış sporcular, eğer saptanan madde Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kuralları çerçevesinde ve tedavi amacıyla kullanılmışsa, geçmişe dönük olarak başvuruda bulunabilir.

Tedavi amaçlı kullanılması gerekli görülen ilacın yasaklı bir etken madde içermesi durumunda sporcunun, katılacağı bir sonraki müsabakadan en az 30 gün önce ilgili tedavi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapması gerekmektedir.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Glukokortikoidlerin kullanımına ilişkin Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu hakkında güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayına ihtiyaç duyan bir sporcu sırasıyla aşağıdaki süreci izlemelidir.

 • Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvuru Formunun indirilmesi,
 • Başvuru formunun sporcu ve doktoru tarafından eksiksiz olarak doldurularak hazır hale getirilmesi,
 • Yasaklı maddenin kullanımının gerekliliğine dair uzman hekim onaylı belgenin temin edilmesi,
 • Hastalığın teşhisi, sporcunun tüm tahlil ve tetkik sonuçlarına ilişkin belgelerin toplanması,
 • Bahsi geçen tıbbi belgeler ile başvuru formunun Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna taki@tdmk.org.tr e-posta adresi aracılığıyla iletilmesi.

Her Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) belirli bir geçerlilik süresi vardır ve bu sürenin sonunda otomatik olarak yenilenmez. Yasaklı madde veya yöntemi kullanmaya devam etmeniz gerekirse, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onay süresi dolmadan önce güncel tıbbi bilgileri içeren yeni bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) yenileme başvurusunu, mevcut Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının süresi dolmadan önce kararın verilmesi için yeterli zaman bırakacak şekilde yapmalısınız.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı belirli doz, sıklık, uygulama yolu ve tedavi süresi için verilir. Bu nedenle, tedavinizde değişiklik yapılması durumunda da yeni bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmanız gerekebilir. Değişikliği bildirmek ve yeni başvuruya karar vermek için bizimle iletişime geçmelisiniz. Bazı maddeler; örneğin insülin için kullanım dozları tedavi süresince değiştirilebilir. Bu olası dalgalanmalar, hekiminiz tarafından Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvuru formunda belirtilmelidir.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulunun (TAKİK) , Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuzun reddi yönünde karar vermesi durumunda, söz konusu reddin nedeni tarafınıza yapılan yazılı açıklamada belirtilir. Eğer bu açıklama sizin için net değilse, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuzun neden reddedildiğini tam olarak anlamak için lütfen bizimle iletişime geçin. Bazen kritik bir bilgi veya test sonucu gibi eksiklikler söz konusu olabilir. Bu durumda, tamamlanmış belgelerle tekrar başvuru yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra, gerekçelerinizle birlikte karara itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.

Geçmiş DönükTedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvurusu Yapabilir miyim?

 

Sporcu düzeyi, Diğer Sporcular tanımı kapsamında olan tüm sporcular yalnızca geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmakla yükümlüdür ve geçmişe dönük başvurularının onaylanabilmesi için aşağıdaki ölçütlerin karşılanması beklenmez.

Ulusal Düzeyde Sporcular ve Uluslararası Düzeyde Sporculara ise yalnızca bazı özel durumlarda geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı verilebilir. Bu durumlar aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Acil tedavi veya zaruri müdahale gerektiren akut sağlık sorunları söz konusu olduğunda,
 2. İstisnai durumlar nedeniyle başvuru değerlendirme sürecinde Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Kurulu nedenli bir aksama olduğunda,
 3. Bazı spor dallarına öncelik tanınması dolayısıyla değerlendirmenin aksaması durumunda,
 4. Adli yargının geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) konusunda WADA ve Dopingle Mücadele Kuruluşu ile mutabık olması durumunda,
 5. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu sporcu tanımına göre, Ulusal veya Uluslararası Düzeyde olmayan Diğer Sporcuların, doping kontrol örneğinde yasaklı madde saptanması durumunda,
 6. Sporcunun yalnızca Müsabaka İçinde kullanımı yasaklı bir maddeyi (örneğin, Glukokortikoidler) tedavi amacıyla Müsabaka Dışında kullanması ve buna istinaden örneğinde madde saptanması durumunda.

Belirtilen istisnai durumlar dışında geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusuna izin verilmemektedir.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan alacağınız Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) yalnızca ulusal düzeyde geçerlidir. Uluslararası Düzeyde Sporcuysanız ve/veya Uluslararası Müsabakalara katılacaksanız, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuzu bağlı olduğunuz Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicilerinin ilgili birimine yapmanız gerekir.

Eğer hali hazırda Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan almış olduğunuz bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) varsa ve sporcu düzeyiniz bu Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının süresi dolmadan önce değiştiyse, bağlı olduğunuz Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuvanın Düzenleyicilerinin yetkili birimine mevcut Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) tanınması için başvuru yapmalısınız. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) tanınma durumunu kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Büyük Çaplı Turnuvalara katılmadan önce, tedavi amaçlı olarak yasaklı bir madde veya yöntem kullanması gereken sporcuların mevcut Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ)  tanınması için başvuru yapması gerekir.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından verilmiş bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınız varsa ve Olimpiyat Oyunları gibi bir Büyük Çaplı Turnuvaya katılacaksanız, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) tanınma süreçleri hakkında bilgi almak için ilgili organizasyon ya da bağlı olduğunuz Ulusal Federasyon ile iletişime geçmelisiniz.

Uluslararası Federasyonun, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan aldığınız Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayını tanımayı reddetmesi durumunda, konunun gözden geçirilmesi için Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile iletişime geçilebilir. Bu durumda, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Kurulunun kararını dayandırdığı bilgilerin tümünün 21 gün içinde güvenli bir çevrimiçi yöntemle veya taahhütlü postayla aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekir:

WADA Medical Department

World Anti-Doping Agency

Stock Exchange Tower

800 Place Victoria (Suite 1700)

P.O. Box 120

Montreal (Quebec) H4Z 1B7

Canada

İnceleme talebini sorgulamak ve/veya göndermek için aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz:

medical@wada-ama.org

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) kararı beklenirken, mevcut Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) yalnızca ulusal düzeydeki Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı doping kontrolleri için geçerli olacaktır. Konu gözden geçirilmek üzere Dünya Dopingle Mücadele Ajansına (WADA) iletilmezse, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, verilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) yine de ulusal düzeyde geçerli olup olmayacağını karar verebilir.

Acil İlaç Kullanımı veya tedavi durumunda nelere dikkat etmeliyim?

 1. Tedavinize başlanmadan önce sağlık görevlilerini sporcu olduğunuz konusunda bilgilendirin ve tedavinizle ilgili tüm belgelere ihtiyacınız olduğu konusunda kendilerini uyarın.
 2. Yasaklılar Listesi’ni kontrol ederek, taki@tdmk.org.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek veya Sporcu Sağlığı Bilgi Sisteminden faydalanarak kullanılan ilaçların yasaklı bir madde içerip içermediğini araştırın.
 3. Eğer tedaviniz yasaklı bir etken madde içeriyor ise, en kısa süre içinde Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) ihtimalini değerlendirerek Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile iletişime geçin. taki@tdmk.org.tr

*Öncelikle, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapacağınız tedavinin Yasaklılar Listesi kapsamında olduğundan emin olun.

*Sporcu düzeyinizi mutlaka kontrol edin ve sporcu düzeyine göre değişiklik gösteren gerekliliklerin farkında olun.

*Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan alınan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının ulusal düzeyde geçerli olduğunu unutmayın.

*Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına (TAKİ) gereksiniminiz varsa, katılacağınız müsabakadan en az 30 gün önce başvuru yapmalısınız.

*Geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yalnızca bazı özel durumlarda mümkündür.

*Eksik başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurular gerekliliklere uygun olarak tamamlandıktan sonra değerlendirilir.

*Bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvuru formunu Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna ulaştırmış olmanız, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı olarak kabul edilmez.

*Dikkat: Başvurunuzda kullanacağınızı beyan etmiş olduğunuz ilacı Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı alınana kadar kullanmamanız gerekir.

*Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuz ve tıbbi belgelerinizin bir kopyasını saklamanız gerekmektedir.

*Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınız, onay yazısında belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınız, belirtilen sürenin son gününde geçerliliğini yitirecektir. Söz konusu tedaviniz devam ediyorsa, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınızın geçerliliğinin biteceği tarihi hesaplayarak yeni bir başvuru yapmanız gerekmektedir.

*Hali hazırda onaylanmış bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuz varsa, tanıması için Uluslararası Federasyona başvurabilirsiniz. Bu Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayını tanıyıp tanımama kararı ilgili Uluslararası Federasyon tarafından verilecektir.

*Büyük Çaplı Turnuvalar (örneğin; Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları) için söz konusu organizasyonun Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Kuruluna başvurmanız gerekir.

*Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK), mümkün olan en kısa sürede ve genellikle gerekli tıbbi bilgiler de dahil olmak üzere tamamlanmış Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunun alındığı tarihten itibaren 21 gün içinde kararını bildirir.

Yasaklılık durumu için Yasaklılar Listesi’nde özel bir koşul belirtilmediği takdirde, bu maddelerin tüm miktarlarda kullanımı yasaklanmıştır.

Hayır. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) da dahil olmak üzere hiçbir dopingle mücadele kuruluşu herhangi bir besin destek ürününün güvenilirliğinin garantisini veremez. Bu genel bir kuraldır.

Hayır. Kafein 2023 İzleme Listesi’nde bulunmaktadır. Bu liste kapsamındaki maddeler güncel olarak yasaklılık durumu araştırılan maddelerdir, yasaklı sayılmazlar.

Bağış veya tetkik amacıyla kan vermek yasaklı bir uygulama değildir. Öte yandan, kan veya kan bileşenlerinin herhangi bir formunun sporcu vücuduna uygulanması yasaklanmıştır.

Ürünün içinde normal şartlarda olması gereken madde ve/veya miktarın dışında bir içeriğe sahip olması halinde bu ürün bulaşık ya da kontamine ürün olarak nitelendirilebilir.

Tedavi amacıyla kullandığınız bazı ilaçların içeriğinde bulunan etken maddeler, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yasaklılar Listesi’nde bulunuyor olabilir. Bu nedenle öncelikle, kullanılacak ilacın yasaklı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Tedavinizin yasaklılık oluşturması durumunda buna istinaden bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı almanız gerekebilir. Emin olmadığınız durumlarda detaylı bilgi almak için taki@tdmk.org.tr adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlacınız için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için yardıma ihtiyacınız varsa aşağıdaki formu doldurup ve bize gönderebilirsiniz.

<<YANIT ALMANIN 1-2 İŞ GÜNÜ SÜREBİLECEĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYINIZ.>>

TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI (TAKİ) ÖN-KONTROL FORMU

Bazı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yasaklılar Listesi’nde bulunan etken maddeleri içeriyor olabilir. Bu durumda sporcunun, bu ilaçları kullanmadan önce tabi tutulacağı tedavi sürecini Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) olarak beyan etmesi ve kullanım için onay alması gereklidir.

Kullanacağınız ilacın ya da tedavinin yasaklı madde içerip içermediğini güncel Yasaklılar Listesini inceleyerek veya taki@tdmk.org.tr e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi” uygulamasını kullanarak da sorgulama yapabilirsiniz.

Herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda Yasaklılar Listesinin dikkate alınması gerektiğini unutmayınız.

Tedaviniz yasaklı bir madde ya da yöntem içeriyorsa öncelikle doktorunuza, başkaca ve yasaklı olmayan bir tedavi olup olmadığını sormalısınız. Yasaklı olmayan bir seçenek bulunmuyorsa veya daha önce başkaca tedaviler denenmiş fakat yanıt alınamamışsa söz konusu ilaç tedavisi için bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapılması gerekebilir. Daha detaylı bilgi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası yönlendirmelerini takip ediniz.

Acil durumlar haricinde, katılacağınız bir sonraki müsabakadan en az 30 gün önce yasaklı tedavi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmanız gerekebilir. Sporcu düzeyinize uygun gereksinimler ve detaylı bilgi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası yönlendirmelerini takip ediniz.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunun onaylanabilmesi için aşağıdaki dört ölçütün tümü karşılanmalıdır:

 • Yasaklı madde veya yöntemin kullanımının kesilmesiyle sporcu sağlığının ciddi olarak bozulacak olması;
 • Yasaklı madde kullanımının sporcunun normal sağlık durumuna dönmesinin ötesinde performans artışına neden olmaması;
 • Yasaklı madde veya yöntem dışında izin verilen makul bir tedavi seçeneğinin bulunmaması;
 • Yasaklı madde veya yöntem kullanma gerekliliğinin, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) olmaksızın önceki yasaklı madde veya yöntemin kullanımının bir sonucu olmaması.

Sağlık problemleriniz nedeni ile kullanmanız gereken ilaç Yasaklılar Listesi’nde bulunan bir içeriğe sahipse, kullandığınız ilacı ve ilacı gerektiren sağlık durumunu beyan ederek Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmalısınız. Bunun için öncelikle, kullandığınız veya kullanacağınız ilacın yasaklı bir madde içerip içermediğini kontrol etmeniz gerekir.

Gerekli kontrolü Yasaklılar Listesi’ni inceleyerek, bizimle iletişime geçerek (taki@tdmk.org.tr) veya “Sporcu Sağlığı Bilgi Sistemi” mobil uygulamasını kullanarak yapabilirsiniz.

İlaçlar, kullanımlarının kısıtlandığı durumlar dikkate alındığında üç gruba ayrılmaktadır:

 1. Müsabaka içinde ve dışında yasaklı olmayan maddeler: Bu tür etken maddeler için herhangi bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmanıza gerek yoktur.
 1. Kullanımı her zaman yasaklı olan maddeler (müsabaka içi ve müsabaka dışı):  Bu tür etken maddeler için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.
 1. Müsabaka içinde kullanımı yasaklı olan maddeler: Bu tür etken maddeler için ilaç müsabaka içi dönemde veya müsabakaya yakın bir dönemde kullanılacaksa Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Müsabaka içinde kullanımı yasaklı bir ilacın müsabakadan çok önce müsabaka dışı kullanılması ve vücuttan atılması için yeterli zaman bırakılması durumunda Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bir tedaviye başlanmadan önce, dopingle mücadele kurallarına tabi bir sporcu olduğunuzu hekiminize bildirmeniz gerekir. Hekiminizin önerdiği madde ya da yöntem ne olursa olsun yasaklılık durumu için Yasaklılar Listesi’ni kontrol etmelisiniz. Kullanılacak madde ya da yöntem yasaklıysa, yasaklı olmayan seçenekler değerlendirilmelidir. Eğer seçenek bulunmuyorsa Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) için başvuru yapılmalıdır. Unutmayın ki nihai sorumluluk sporcudadır. Zorluk yaşıyorsanız yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tedavi amacıyla kullandığınız bazı ilaçların içeriğinde bulunan etken maddeler, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından belirlenmiş Yasaklılar Listesi’nde bulunuyor olabilir. Bu durumda doping kontrolüne tabi tutulursanız, söz konusu yasaklı madde doping kontrol örneğinizde tespit edilecektir. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınız olmadığı takdirde, doping kontrol örneğinizde tespit edilen yasaklı madde nedeniyle, sonucunuz Aykırı Analitik Bulgu olarak kabul edilecek ve hakkınızda disiplin süreci başlatılacaktır.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunu tamamlamanız, tedavinize onay aldığınız anlamına gelmez. Öncelikle size bildirilecek Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası kararını beklemeniz gerekir.

 1. Tedavinin detayları hakkında doktorunuzdan bilgi alın. Tedavi süreci, kullanılacak ilaçlar, dozları ve uygulama yolları hakkında bilgi sahibi olun.
 2. Yasaklılar Listesi’ni kontrol ederek,  taki@tdmk.org.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek veya Sporcu Sağlığı Bilgi Sisteminden yararlanarak kullandığınız ilacın yasaklı madde içerip içermediğini kontrol edin.
 3. Müsabaka içi kullanımı yasaklı olan etken maddelerden herhangi birini içeren bir ilaç kullanıyorsanız ve yakın zamanda katılacağınız bir müsabaka varsa, ilacın vücudunuzda kalma süresi ile ilgili bir şüpheniz olması durumunda Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapın.
 4. Eğer tedavinizde kullanılacak ilaç yasaklı madde içeriyorsa, doktorunuza yasaklı madde içermeyen başkaca bir tedavi olup olmadığını sorun.
 5. Yasaklı etken maddeyi içermeyen başkaca bir tedavinin mümkün olmadığı veya bu tür tedaviye yanıt alınamadığı durumda, yasaklı maddeyi içeren tedavinin mutlak suretle gerektiğini ispatlayan tıbbi belgelerle birlikte Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapın.

Doping kontrolüne tabi olan tüm sporcular, kendileri için geçerli olan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kurallarını ve gerekliliklerini bilmekle yükümlüdür. Söz konusu kurallar ve gereklilikler, sporcuya göre değişiklik göstermektedir.

Ulusal Düzeyde Sporcular 

Ulusal Düzeyde Sporcu olarak tanımlanan tüm sporcular, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurularını, yasaklı madde veya yöntem içeren tedavinin uygulanmasından önce, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun ilgili birimine yapmakla yükümlüdürler.

“Ulusal Düzeyde Sporcular” sadece bazı istisnai durumlarda özel ve/veya acil durumlar için geçmişe dönük olarak Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunabilirler.

Uluslararası Düzeyde Sporcular

Bir Uluslararası Federasyonun Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda bulunan veya diğer herhangi bir şekilde bağlı olduğu federasyonun Uluslararası Düzeyde Sporcu tanımına giren sporcular, “Uluslararası Düzeyde Sporcu” olarak kabul edilir.

Uluslararası Federasyonun kurallarına uygun olarak verilecek Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının gerektiği bir Uluslararası Müsabakaya 6 ay içinde katılacak olan veya katılan sporcular, bağlı bulundukları Uluslararası Federasyona, ilgili federasyonun kuralları çerçevesinde, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmalıdır. Uluslararası Federasyondan alınan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onaylarının ulusal düzeyde geçerli olabilmesi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından da tanınması gerekir.

Diğer Sporcular

Bu kategoriye dahil olan sporcuların önceden Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunmasına gerek yoktur.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Ulusal Düzeyde Sporcu tanımına girmeyen ancak Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu doping kontrol yetkisi kapsamında olan diğer tüm lisanslı sporcular bu sınıfta değerlendirilir.

Doping kontrolüne tabi tutulmuş ve örneğinde Aykırı Analitik Bulgu bulgu saptanmış sporcular, eğer saptanan madde Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kuralları çerçevesinde ve tedavi amacıyla kullanılmışsa, geçmişe dönük olarak başvuruda bulunabilir.

Tedavi amaçlı kullanılması gerekli görülen ilacın yasaklı bir etken madde içermesi durumunda sporcunun, katılacağı bir sonraki müsabakadan en az 30 gün önce ilgili tedavi için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapması gerekmektedir.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Glukokortikoidlerin kullanımına ilişkin Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu hakkında güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayına ihtiyaç duyan bir sporcu sırasıyla aşağıdaki süreci izlemelidir.

 • Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvuru Formunun indirilmesi,
 • Başvuru formunun sporcu ve doktoru tarafından eksiksiz olarak doldurularak hazır hale getirilmesi,
 • Yasaklı maddenin kullanımının gerekliliğine dair uzman hekim onaylı belgenin temin edilmesi,
 • Hastalığın teşhisi, sporcunun tüm tahlil ve tetkik sonuçlarına ilişkin belgelerin toplanması,
 • Bahsi geçen tıbbi belgeler ile başvuru formunun Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna taki@tdmk.org.tr e-posta adresi aracılığıyla iletilmesi.

Her Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) belirli bir geçerlilik süresi vardır ve bu sürenin sonunda otomatik olarak yenilenmez. Yasaklı madde veya yöntemi kullanmaya devam etmeniz gerekirse, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onay süresi dolmadan önce güncel tıbbi bilgileri içeren yeni bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) yenileme başvurusunu, mevcut Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının süresi dolmadan önce kararın verilmesi için yeterli zaman bırakacak şekilde yapmalısınız.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı belirli doz, sıklık, uygulama yolu ve tedavi süresi için verilir. Bu nedenle, tedavinizde değişiklik yapılması durumunda da yeni bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmanız gerekebilir. Değişikliği bildirmek ve yeni başvuruya karar vermek için bizimle iletişime geçmelisiniz. Bazı maddeler; örneğin insülin için kullanım dozları tedavi süresince değiştirilebilir. Bu olası dalgalanmalar, hekiminiz tarafından Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvuru formunda belirtilmelidir.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulunun (TAKİK) , Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuzun reddi yönünde karar vermesi durumunda, söz konusu reddin nedeni tarafınıza yapılan yazılı açıklamada belirtilir. Eğer bu açıklama sizin için net değilse, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuzun neden reddedildiğini tam olarak anlamak için lütfen bizimle iletişime geçin. Bazen kritik bir bilgi veya test sonucu gibi eksiklikler söz konusu olabilir. Bu durumda, tamamlanmış belgelerle tekrar başvuru yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra, gerekçelerinizle birlikte karara itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.

Geçmiş DönükTedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvurusu Yapabilir miyim?

 

Sporcu düzeyi, Diğer Sporcular tanımı kapsamında olan tüm sporcular yalnızca geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapmakla yükümlüdür ve geçmişe dönük başvurularının onaylanabilmesi için aşağıdaki ölçütlerin karşılanması beklenmez.

Ulusal Düzeyde Sporcular ve Uluslararası Düzeyde Sporculara ise yalnızca bazı özel durumlarda geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı verilebilir. Bu durumlar aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Acil tedavi veya zaruri müdahale gerektiren akut sağlık sorunları söz konusu olduğunda,
 2. İstisnai durumlar nedeniyle başvuru değerlendirme sürecinde Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Kurulu nedenli bir aksama olduğunda,
 3. Bazı spor dallarına öncelik tanınması dolayısıyla değerlendirmenin aksaması durumunda,
 4. Adli yargının geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) konusunda WADA ve Dopingle Mücadele Kuruluşu ile mutabık olması durumunda,
 5. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu sporcu tanımına göre, Ulusal veya Uluslararası Düzeyde olmayan Diğer Sporcuların, doping kontrol örneğinde yasaklı madde saptanması durumunda,
 6. Sporcunun yalnızca Müsabaka İçinde kullanımı yasaklı bir maddeyi (örneğin, Glukokortikoidler) tedavi amacıyla Müsabaka Dışında kullanması ve buna istinaden örneğinde madde saptanması durumunda.

Belirtilen istisnai durumlar dışında geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusuna izin verilmemektedir.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan alacağınız Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) yalnızca ulusal düzeyde geçerlidir. Uluslararası Düzeyde Sporcuysanız ve/veya Uluslararası Müsabakalara katılacaksanız, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuzu bağlı olduğunuz Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicilerinin ilgili birimine yapmanız gerekir.

Eğer hali hazırda Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan almış olduğunuz bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) varsa ve sporcu düzeyiniz bu Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının süresi dolmadan önce değiştiyse, bağlı olduğunuz Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuvanın Düzenleyicilerinin yetkili birimine mevcut Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) tanınması için başvuru yapmalısınız. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) tanınma durumunu kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Büyük Çaplı Turnuvalara katılmadan önce, tedavi amaçlı olarak yasaklı bir madde veya yöntem kullanması gereken sporcuların mevcut Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ)  tanınması için başvuru yapması gerekir.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından verilmiş bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınız varsa ve Olimpiyat Oyunları gibi bir Büyük Çaplı Turnuvaya katılacaksanız, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) tanınma süreçleri hakkında bilgi almak için ilgili organizasyon ya da bağlı olduğunuz Ulusal Federasyon ile iletişime geçmelisiniz.

Uluslararası Federasyonun, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan aldığınız Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayını tanımayı reddetmesi durumunda, konunun gözden geçirilmesi için Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile iletişime geçilebilir. Bu durumda, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Kurulunun kararını dayandırdığı bilgilerin tümünün 21 gün içinde güvenli bir çevrimiçi yöntemle veya taahhütlü postayla aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekir:

WADA Medical Department

World Anti-Doping Agency

Stock Exchange Tower

800 Place Victoria (Suite 1700)

P.O. Box 120

Montreal (Quebec) H4Z 1B7

Canada

İnceleme talebini sorgulamak ve/veya göndermek için aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz:

medical@wada-ama.org

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) kararı beklenirken, mevcut Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) yalnızca ulusal düzeydeki Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı doping kontrolleri için geçerli olacaktır. Konu gözden geçirilmek üzere Dünya Dopingle Mücadele Ajansına (WADA) iletilmezse, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, verilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) yine de ulusal düzeyde geçerli olup olmayacağını karar verebilir.

Acil İlaç Kullanımı veya tedavi durumunda nelere dikkat etmeliyim?

 1. Tedavinize başlanmadan önce sağlık görevlilerini sporcu olduğunuz konusunda bilgilendirin ve tedavinizle ilgili tüm belgelere ihtiyacınız olduğu konusunda kendilerini uyarın.
 2. Yasaklılar Listesi’ni kontrol ederek, taki@tdmk.org.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek veya Sporcu Sağlığı Bilgi Sisteminden faydalanarak kullanılan ilaçların yasaklı bir madde içerip içermediğini araştırın.
 3. Eğer tedaviniz yasaklı bir etken madde içeriyor ise, en kısa süre içinde Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) ihtimalini değerlendirerek Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile iletişime geçin. taki@tdmk.org.tr

*Öncelikle, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapacağınız tedavinin Yasaklılar Listesi kapsamında olduğundan emin olun.

*Sporcu düzeyinizi mutlaka kontrol edin ve sporcu düzeyine göre değişiklik gösteren gerekliliklerin farkında olun.

*Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan alınan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının ulusal düzeyde geçerli olduğunu unutmayın.

*Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına (TAKİ) gereksiniminiz varsa, katılacağınız müsabakadan en az 30 gün önce başvuru yapmalısınız.

*Geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yalnızca bazı özel durumlarda mümkündür.

*Eksik başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurular gerekliliklere uygun olarak tamamlandıktan sonra değerlendirilir.

*Bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvuru formunu Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna ulaştırmış olmanız, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı olarak kabul edilmez.

*Dikkat: Başvurunuzda kullanacağınızı beyan etmiş olduğunuz ilacı Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı alınana kadar kullanmamanız gerekir.

*Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuz ve tıbbi belgelerinizin bir kopyasını saklamanız gerekmektedir.

*Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınız, onay yazısında belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınız, belirtilen sürenin son gününde geçerliliğini yitirecektir. Söz konusu tedaviniz devam ediyorsa, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayınızın geçerliliğinin biteceği tarihi hesaplayarak yeni bir başvuru yapmanız gerekmektedir.

*Hali hazırda onaylanmış bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurunuz varsa, tanıması için Uluslararası Federasyona başvurabilirsiniz. Bu Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayını tanıyıp tanımama kararı ilgili Uluslararası Federasyon tarafından verilecektir.

*Büyük Çaplı Turnuvalar (örneğin; Olimpiyatlar, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları) için söz konusu organizasyonun Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Kuruluna başvurmanız gerekir.

*Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK), mümkün olan en kısa sürede ve genellikle gerekli tıbbi bilgiler de dahil olmak üzere tamamlanmış Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunun alındığı tarihten itibaren 21 gün içinde kararını bildirir.

Yasaklılık durumu için Yasaklılar Listesi’nde özel bir koşul belirtilmediği takdirde, bu maddelerin tüm miktarlarda kullanımı yasaklanmıştır.

Hayır. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) da dahil olmak üzere hiçbir dopingle mücadele kuruluşu herhangi bir besin destek ürününün güvenilirliğinin garantisini veremez. Bu genel bir kuraldır.

Hayır. Kafein 2023 İzleme Listesi’nde bulunmaktadır. Bu liste kapsamındaki maddeler güncel olarak yasaklılık durumu araştırılan maddelerdir, yasaklı sayılmazlar.

Bağış veya tetkik amacıyla kan vermek yasaklı bir uygulama değildir. Öte yandan, kan veya kan bileşenlerinin herhangi bir formunun sporcu vücuduna uygulanması yasaklanmıştır.

Ürünün içinde normal şartlarda olması gereken madde ve/veya miktarın dışında bir içeriğe sahip olması halinde bu ürün bulaşık ya da kontamine ürün olarak nitelendirilebilir.