TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL 1. ANTRENÖR YETİŞTİRME VE 2. KADEME ANTRENÖR KURSU DOPİNGLE MÜCADELE EĞİTİM SEMİNERİ

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu ve 2. Kademe Antrenör Kursu olmak üzere iki farklı noktada, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Eğitim Kurulu üyesi Dr. Mesut Nalçakan tarafından Dopingle Mücadele Eğitim Seminerleri gerçekleştirildi.

Doping tanımı, Dopingle Mücadele Kural İhlalleri, Yasaklılar Listesi, dopingin zararları ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasından bahseden Dr. Nalçakan, sporcuların ilaç kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini, kullanmadan önce kontrol etmeleri ve antrenörlerin sporcularını bu konu hakkında bilinçlendirmeleri gerektiğinin üzerinde durarak eğitimi sonlandırdı.