TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının “Ulusal Düzeyde Sporcular” başlıklı 1.4. maddesi Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Yönetim Kurulunun 20 Mart 2019 tarihli toplantısında alınan karar ile değiştirilmiş olup, bu tarih itibariyle internet sitemizde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.