WADA 2. KÜRESEL EĞİTİM KONFERANSI

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Amerika Dopingle Mücadele Kuruluşu (USADA) ve Çin Dopingle Mücadele Kuruluşu (CHINADA) ortaklığında 24-25 Ekim 2018 tarihinde Pekin’de 2. Küresel Eğitim Konferansı düzenlendi. Toplantıya Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, çeşitli ülkelerden Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları, Bölgesel Dopingle Mücadele Kuruluşları, Uluslararası ve Ulusal Federasyon, Uluslararası Organizasyon temsilcileri ve çeşitli üniversite öğretim görevlileri olmak üzere toplam 188 kişi katılım sağladı. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunu temsilen ise Eğitim Sorumlusu Ayla Neşe Soykan ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Pınar Elgin katıldı.

2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan Eğitime İlişkin Uluslararası Standardın temel alındığı konferansta dünyada dopingle mücadele eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin ne denli önemli olduğu vurgulandı ve daha etkili olması adına fikir paylaşımında bulunuldu. Bu programların nasıl geliştirileceği, günümüzde hangi eğitim ve bilinçlendirme yöntemlerinin daha etkili olduğu başta olmak üzere çeşitli konuların üzerinde duruldu. Paydaşlar arasında eğitim ve bilinçlendirme süreçleri konu başlıkları üzerinde çalışmalarda bulunuldu ve bu çalışmalar sonrası eksiklikler belirlendi.