wada

 

İSTANBUL BİLDİRGESİ

WADA BİLİM VE SORUŞTURMALAR SEMPOZYUMU – 28-29 EKİM 2014

Aşağıdaki hususlar kaydedilerek:

      ·         Dopingle mücadele kuruluşları, yeniden düzenlenmiş olan Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (“Kod”) altında bilgi toplama kapasitelerini geliştirmektedirler;

      ·         Doping, bir kamu sağlığı sorunudur ve dopingle mücadele uzmanları ile kanun uygulayıcı adli kolluk birimleri arasında işbirliğini gerektirmektedir;

      ·         Sporda Dopingle Mücadele Uluslararası Sözleşmesi Madde 8, ilgili kuruluşlar vasıtasıyla yasaklı maddelerin kaçakçılığının yapılmasının, üretilmesinin, dolaşımının, ithalatının, dağıtımının ve satışının önlenmesine yönelik faaliyetler de dahil olmak üzere söz konusu yasaklı maddelerin kullanımının ve erişilebilirliğinin kısıtlanmasını gerektirmektedir;

      ·         Dopingle mücadele kuruluşlarından bilgi toplamakla sorumlu olanlar ile polis ve/veya gümrük kuvvetleri bünyesindekiler; bir soruşturma veya sorgulama sırasında edindikleri ya da kanunların uygulanmasına ilişkin bir faaliyeti esnasında topladıkları veya internet aracılığıyla tespit ettikleri kanıt niteliğindeki maddeleri, araçları ve tutanakları belirlemek amacıyla kendi aralarında ve dopingle mücadele konusunda uzman bilim insanlarıyla kurdukları iletişimin sıklığını ve niteliğini arttırabilirler;

      ·         Dopingle mücadele konusunda uzman bilim insanları ve diğer bilimciler yeni ilaçların tespit edilmesinde, analizinde ve tanımlanmasında rol oynamaktadırlar;

      ·         Günümüzde dopingle mücadele topluluğundaki bazı kuruluşlar tarafından istihbarat ve soruşturma amacıyla toplatılan ve sporculara ve genel halka internet üzerinden dağıtılan sahte ve tasarlanmış ilaçlar bulunmaktadır;

      ·         Özellikle de dopingle mücadele kuruluşları vasıtasıyla gerçekleşen bilgi toplama alanındaki son gelişmeler, çeşitli uluslararası kuruluşların ve ulusal ve uluslararası düzeydeki başlıca araştırma kuvvetlerinin halihazırda oynadığı aktif rolü yansıtmaktadır;

28-29 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen WADA Bilim ve Soruşturmalar Sempozyumu aşağıdaki önerilerle son bulmuştur:

      ·         WADA’nın gözetimi altında söz konusu alanda aktif rol oynayan bilim insanlarının ve araştırmacıların/görevlilerin koordinatlarının kaydedildiği bir havuz oluşturulmalıdır;

      ·         WADA; doping potansiyeli taşıyan ilaç istismarlarına, sahte ilaçlara, araçlara ve düzenlemelere ilişkin dopingle mücadele konusunda uzman kişiler ve ilgili kuruluşlar arasında iletişime ve bilgi paylaşımına olanak tanıyan bir düzeni oluşturmalı/teşvik etmelidir;

      ·         Söz konusu ilaçların doping uygulamalarıyla olası bağlantısının tespit edilmesi amacıyla, maddeleri/ilaçları/araçları ve tutanakları görevleri sırasında toplayan ya da el koyan kişilere bilimsel dopingle mücadele topluluğuna gerekli soruları doğrultabilmeleri ve bilgileri aktarılabilmeleri için imkan tanımak amacıyla bazı düzenlemelerin yapılması faydalı olabilir;

      ·         Dopingle mücadele üzerine çalışan bilim adamları tarafından toplanan ilaç, araç ve protokol tespitine ilişkin yeni bilgiler, söz konusu alanda tesbit ve el koymaları kolaylaştırmak amacıyla kolluk kuvvetleriyle ve diğerleri ile paylaşılmalıdır;

      ·         WADA tarafından akredite edilmiş dopingle mücadele laboratuvarları yararlı kaynaklardır ve ele geçirilen ilaçların tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla güvenlik birimleri/toksikoloji/adli tıp laboratuvarlarıyla daha iyi bağlantılar kurabilirler;

      ·         WADA tarafından akredite edilmiş Laboratuvarlar, duruma göre, ele geçirilen şüpheli performans artırıcı maddeleri adli kolluk soruşturma müfettişleri namına analiz etmeyi kabul edebilirler;

      ·         Bilimsel dopingle mücadele topluluğu, cezai yargılamalar esnasında uzman tanık olarak ifade vermek de dahil olmak üzere adli kolluk birimleriyle uzmanlık bilgilerini paylaşabilirler.