Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE AJANSI (WADA) BAŞKANININ SPORCULARA MEKTUBU

13 ARALIK 2021

Sevgili Sporcular,

 
Bir yılı daha geride bırakırken, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) siz gençleri, temiz sporu koruma mücadelesinin merkezine nasıl daha çok konumlandırdığı konusunda bilgilendirmek isterim.
 
2020-2024 Stratejik Planımız kapsamında “Yeni Dönemde Dopingle Mücadeleye Liderlik Ederken” sürekli olarak daha fazlasını yapmak için mücadele ediyoruz. Bu Plan, dopingle mücadele ekosistemi içerisinde yer alan, sporcular da dahil kilit paydaşlardan alınan geri dönüşler ile geliştirilerek, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) 1999 yılında kurulmasından bu yana ne kadar önemli işler başardığını göz önünde bulundurarak, Ajansın gelişim sağlayabileceği veya odağını kaydırabileceği bazı alanları belirlemektedir.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), küresel dopingle mücadele çalışmalarının düzenleyicisi ve denetçisi olarak büyük ölçüde soruşturma ve uyumlulukta kat edilen gelişmeler ve ayrıca gerçekleştirmiş olduğu geniş kapsamlı yönetişim reformları sayesinde eğitim faaliyetlerini önemli derecede geliştirmiştir.

Bahsedilen bu son husus büyük önem arz etmektedir. Dopingle mücadele eğitimi, sporcuların spora temiz başladığı ve büyük çoğunluğunun bu şekilde kalmak istediği ilkesine dayanır. Bizler, gençken ve Olimpiyat veya Paralimpik Oyunlarında madalya almayı düşlerken, bunu yapmak için kuralları ihlal etmeyi düşünmeyiz.  Dürüst şekilde kazanmak istediğimizin içgüdüsel olarak bilincinde oluruz. Sporcular etik yolla başarılı olmayı ve bu sayede geçmişte yaptıkları hakkında yalan söylemek veya bahane uydurmak zorunda kalmadan, sporu bıraktıktan  çok sonra bile başarılarının keyfini çıkarmayı arzu ettiğinden dolayı sporcuların düşlerini korumak ve desteklemek hayati önem arz etmektedir.

Bu nedenle, 2021 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları; caydırıcılık, tespit, yaptırım ve hukukun üstünlüğüyle birlikte bilinçli veya bilinçsiz yapılan dopingin önlenmesinde eğitimi de içermektedir. Eğitim programı, bütün dopingle mücadele programlarının kilit bir bileşenidir ve bir ilk olan Eğitime İlişkin Uluslararası Standart’ın  1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesiyle daha etkili bir hale gelmiştir. Bu önemli Standart, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları İmza Sahiplerinin eğitimle ilgili hususlarını karşılamasına ilişkin gereklilikleri düzenlemiştir.

Dopingle mücadele eğitimiyle ilgili bir diğer büyük gelişme ise ADEL olarak bilinen yeni ve iyileştirilmiş Dopingle Mücadele Eğitim ve Öğrenme platformumuzu başlatmamızla birlikte yaşanmıştır. Bu platform ile Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) başta sporcular olmak üzere, dünya genelindeki dopingle mücadele topluluğu için eğitim ve öğrenme olanakları sunmaktadır. Sizleri bu araçtan en iyi şekilde yararlanmaya davet etmekteyim.

Halihazırda Daimî Komitelerimizden her birinde aktif rol oynayan sporcular aynı zamanda Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA)  devam etmekte olan yönetişim reformlarının da yararlanıcılarıdır. Geçtiğimiz ay Mütevelli Heyetimiz  yönetişim modelimize ilişkin çok sayıda kapsamlı iyileştirmeyi oybirliğiyle kabul etmiştir.  Söz konusu iyileştirmeler aşağıdakileri içermektedir:

 • Sporcular Komitesinin yerini almak üzere Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Sporcular Komitesinin ve Komitenin sporcu temsiline ilişkin alt grubun mevcut üyeleriyle birlikte geliştirilen, revize edilerek yeniden adlandırılan Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Sporcular Konseyinin oluşturulması. Yeni Sporcular Konseyinin üyeleri Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Komite Başkanı tarafından atanan Sporcular Komitesinden farklı olarak sporcular tarafından seçilecektir. Konsey, 20 üyeden oluşacaktır:
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Paralimpik Komitesinin Sporcu Komisyonlarından görevlendirilecek beş sporcu,
  • Uluslararası Federasyonların Sporcu Komisyonları tarafından seçilecek sekiz sporcu,
  • Beceri ve çeşitlilik eksikliklerini gidermek için çoğunluğu sporculardan oluşacak atama kurulu tarafından seçilecek yedi diğer sporcu;
 • Ek dört üye eklenmek üzere Kurulun yapısında yapılan değişiklikler:
  • WADA Sporcular Konseyi tarafından seçilecek, Paralimpik sporlardan bir sporcu dahil olmak üzere, iki sporcu temsilcisi ve
  • Beş kıtanın Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları tarafından her kıtayı temsilen iki temsilcinin üyesi olduğu toplam 10 üyeye sahip Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu Uzman Danışma Grubu tarafından seçilen iki Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu temsilcisi;
 • İki yeni üyeyi kapsayacak şekilde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) İcra Komitesinin (ExCo) yapısında yapılan değişiklikler:
  • Sporcular Konseyi tarafından seçilen Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Sporcular Konseyi Başkanı, ve
  • Ek olarak bir bağımsız üye;
 • İcra Komitesi böylece aşağıda belirtildiği şekilde 16 üyeden oluşacaktır:
  • Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Sporcular Konseyi Başkanı,
  • Bir sporcu temsilcisi dahil Spor Hareketinden beş temsilci,
  • Dünya Hükümetlerinden (her bir kıta için) beş temsilci, ve
  • Bağımsız Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üç diğer bağımsız üyeden oluşacak beş bağımsız üye.

Bunlara ek olarak İcra Komitesi bir yıllık pilot proje olan Sporcular için Dopingle Mücadele Gözetmenliği Programını onaylamıştır. Gözetmenler, dopingle mücadele sürecinde bağımsız tavsiye, destek sunarak ve uyuşmazlıkları çözerek sporculara yardımcı olacaktır. Bu proje sporcuların hakları için atılmış bir adım olup Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) daha fazla sporcu merkezli olması için taahhüdümün bir parçasıdır.

Ayrıca, Kurulun Kasım ayında gerçekleştirilen toplantısında sizlerin de memnuniyetle karşılayacağına emin olduğum bir gelişme olarak Etik Kuralları ile bağımsız bir Etik Kurulunun oluşturulması onaylanmıştır.

Gördüğünüz üzere Dünya Dopingle Mücadele Ajansını (WADA) daha bağımsız ve tüm paydaşlarını daha iyi temsil eden bir yapıda kılmak için çok şey yapılmaktadır. Benim için siz sporculardan daha önemli hiç kimse yoktur. Yaptığımız her şey sizin içindir ve sizlerin dopingle mücadele sistemine güven duyarak adil bir şekilde rekabet edebileceğiniz bir alan oluşturmak amaçlanmaktadır. Mesajımı sesleri en çok çıkan, küçük belirli gruplara değil dünyanın tüm sporcularına iletiyorum. Benim için tüm sporcular ve bu sporcuların icra ettikleri spor ya da konuştukları dil fark etmeksizin dünya sahnesindeki başarı hayalleri eşit derecede önemlidir.

Dopingle mücadeleyi politikleştirmek ve bunu belirli gruplar veya milletler arasında güç mücadelesine dönüştürmek isteyenler vardır. Ancak benim için ayrımcılık yapmamak çok önemli olmakla birlikte kendi kuruluşlarını diğerlerinden yukarıda tutanlara kontrolün teslim edilmemesi kanaatindeyim. Sporcuları desteklemek konusunda eşitlikçi olmamız çok önemlidir. Sistemin herhangi bir kısmında oluşan boşluk her birimiz için problemdir ve temiz sporun korunması hususunda dünyanın yeteri kadar mali kaynağa sahip olmayan ya da düşük profilli bölgelerinin geride kalmamasını temin etmeliyiz. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) hiç kimsenin siyasi oyunlarına alet olmasına izin vermeyeceğim.

Aynı zamanda pandemi dünya genelinde günlük hayatımızı etkilemektedir ve dopingle mücadele sistemi de bundan payını almaktadır. Omikron ve diğer COVID varyantlarıyla ilgili son gelişmeler endişe vericidir. Ancak Dopingle Mücadele Kuruluşları ve sporcular için kapsamlı bir rehberlik sunmaktayız ve Pekin 2022 için yaptığımız bütün hazırlıklarda da buna devam etmekteyiz. Dopingle mücadele sistemi tamamen iş birliğiyle alakalıdır. Sorun büyümeye devam ederken Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) yardımda bulunmaya hazırdır. Ortak görevimiz, sporun iyiliği ve hizmet etmekte olduğumuz siz sporcuların haklarını savunmak için birlikte hareket etmektir.

 
Pandemi karşısında küresel dopingle mücadele topluluğu tarafından çok fazla şeyin başarıldığını onur duyarak söyleyebilirim. 2021 yılının başlarıyla birlikte doping kontrolü ve diğer faaliyetler normal seviyelerine dönmüştür. Bu, bize Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına hazırlık süresi tanımıştır.

Şimdi 2022’nin başıyla birlikte Pekin’i dört gözle bekleyeceğiz. Uluslararası Doping Kontrol Ajansı (ITA) ve Oyunlar Öncesi Dopingle Mücadele Özel Görev Komitesiyle tüm sporcuların yeterli düzeyde doping kontrolüne tabi tutulması için yakından çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Pekin’e Bağımsız Gözlemcilerden oluşan bir ekip göndereceğiz. Bu ekip, Doping Kontrol Ajansı (ITA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) Olimpiyat Oyunları süresince eş zamanlı geri bildirim sağlayacak olup Uluslararası Paralimpik Komitesine (IPC) de Paralimpik Oyunlar süresince dopingle mücadele sürecinin her bir boyutu hakkında geri bildirim sağlayacaktır. Ekip, daha sonra ayrıntılı raporunu sunacaktır. Sporcular için en iyi programın sunulmasını takım çalışması, güven ve karşılıklı saygı ile temin edeceğiz.

Bu, şimdiye kadar yaptıklarımızla tatmin olup daha fazlası için çaba sarf etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sürekli olarak mesafe kat etmeye ve sistemi aldatmaya çalışanların karşısında olmaya devam etmeliyiz. Bu mücadele, sürekli olarak devam eden ve hiç bitmeyecek bir mücadeledir. Yalnızca bir ya da iki uygulamaya güvenemeyiz, sporu hızlı bir şekilde ve sürekli olan yapılan yeniliklerle her bir açıdan korumaya hazır olmak zorundayız.

İstihbarat ve soruşturma alanında, bağımsız departmanımız doping söylentileriyle ilgili geniş kapsamlı ve başarılı araştırmalar yürütmüştür. Bunu dünya genelinde davaların soruşturulması ve gerektiğinde kovuşturulması için Speak Up! (Sessiz Kalma) adlı anonim ihbar platformumuz ve dünya genelindeki geniş kapsamlı paydaşlarımız aracılığıyla bilgi toplayarak gerçekleştiriyoruz. Sizleri şiddetle Speak Up! programını öne çıkarmaya teşvik ediyorum. Kişisel verilerin gizliliğinin korunması konusunda tecrübeli yöneticilerimiz sizlerle konuşmaya hazır olup bilginizi duyarlılıkla değerlendirecek ve tamamen gizli kalmasını sağlayacak şekilde hareket edecektir.

Uyumluluk alanında bütün İmza Sahiplerinin Dopingle Mücadele Kuralları kapsamındaki sorumluluklarını gerçekleştirmelerini temin etmek için izlenmesi, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) misyonunun çok önemli bir parçasıdır. 2016 yılında başlatılan Uyumluluk İzleme Programı yerinde ve önemli iyileştirmeler yapılmasını sağlamaktadır. Dünya Dopingle Mücadele Kuralları İmza Sahiplerinin sporcular ile aynı yüksek standartlarda sorumluluğa tabi olmalarını sağlıyoruz ve biliyoruz ki adil olan da budur.

Sporcu Biyolojik Pasaportu’nun yanı sıra kuru kan damlası ve yapay zeka gibi alandaki bilimsel gelişmeler, kalite çağrımız ve dünya genelindeki Dopingle Mücadele Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen akıllı doping kontrol programları aracılığıyla hileyi önleme, caydırmaya ve tespit etmeye ilişkin küresel dopingle mücadele topluluğunun kapsamlı bir yaklaşıma sahip olmasını güçlendirmek için sürekli olarak mücadele etmekteyiz.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve küresel dopingle mücadele topluluğu son yıllarda her ne kadar sporcular ve temiz spor için önemli adımlar atmışsalar da etkimizi daha da artırabilmek amacıyla bizlere yardımcı olması adına görüşlerinizi öğrenmek istemekteyiz. Bu nedenle yönetim organlarımızda sporcu temsilinin artırılması oldukça heyecan vericidir. Spor Hareketi, Hükümetler, sporcular, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile iş birliği düzeyimiz ve ayrıca bağımsız sesler tarafından sunulan bakış açısı hiç bu düzeyde olmamıştı ve açıkçası bu durum oldukça ilham verici. Hepimiz Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA), sporcuların dopingsiz spor ortamına katılım sağlayabileceği bir dünyaya dair vizyonunu paylaşmaktayız. Devamlı desteğiniz ve aktif katılımınızla birlikte bu arzumuz her geçen gün daha da gerçekleştirilebilir hale gelmektedir.

Sizlere, dünyanın neresinde olursanız olun huzurlu bir tatil dönemi, mutlu ve refah içinde yeni bir yıl dilerim.

Saygılarımla,

Witold Bańka

 

Kaynak: https://www.wada-ama.org/en/news/letter-president-world-anti-doping-agency-athletes-world

Benzer Yazılar

IUSEK-Rüştü Güner
Yelken Federasyonu
Dopingle mücadele ve hukuk

Popüler Yazılar

2.ULUSAL SPOR ECZACILIĞI KONGRESİ
YELKEN FEDERASYONUNA YÖNELİK PARİS 2024 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE "DOPİNGLE MÜCADELE VE HUKUK" SEMİNERİ
TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU YETKİLİLERİ VE DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU MECLİSTE BİR ARAYA GELDİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİNDE “DOPİNG VE HUKUK” DERSİ
SPOR BİLİMLERİNDE YAPAY ZEKA ÇALIŞTAYI