Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Sonuçları Değerlendirme

Sonuçları Değerlendirme

Sporun ruhuna zarar veren, adil mücadele ve temiz oyun ilkelerini bozan herhangi bir eylemin gerçekleştirilmesi sonucu olası bir dopingle mücadele kural ihlali gerçekleşmesi sebebiyle sonuçları değerlendirme süreci başlatılır. Olası dopingle mücadele kural ihlaline yol açabilecek eylem ve fiiller Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın 2.1 ve 2.11 maddeleri arasında sıralanmıştır. Dopingle mücadele prensiplerinin ve kurallarının bilinmiyor olmasının bir mazeret oluşturmayacağı, dopingle mücadele kurallarına aykırı eylem ve davranışlara ilişkin yaptırımların Talimat kapsamında düzenlendiği unutulmamalıdır..

Sporun ruhuna zarar veren, adil mücadele ve temiz oyun ilkelerini bozan herhangi bir eylemin gerçekleştirilmesi sonucu olası bir dopingle mücadele kural ihlali gerçekleşmesi sebebiyle sonuçları değerlendirme süreci başlatılır. Olası dopingle mücadele kural ihlaline yol açabilecek eylem ve fiiller Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın 2.1 ve 2.11 maddeleri arasında sıralanmıştır. Dopingle mücadele prensiplerinin ve kurallarının bilinmiyor olmasının bir mazeret oluşturmayacağı, dopingle mücadele kurallarına aykırı eylem ve davranışlara ilişkin yaptırımların Talimat kapsamında düzenlendiği unutulmamalıdır..

Herhangi bir “Dopingle Mücadele Kural İhlali”nin ortaya çıkması sonucunda söz konusu sporcunun ödülleri geri alınır mı?

Sporcunun dopingle mücadele kural ihlalini gerçekleştiği veya örneğinin alındığı tarihi de dahil olacak şekilde bu tarihten itibaren varsa katılmış olduğu müsabakalardan elde etmiş olduğu tüm derece, ödül, madalya ve benzeri kazanımlar iptal edilir.

Askıya alınma süreci nedir?

Bir sporcu veya sporcu destek personeli, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın 7.4. maddesine göre bir dopingle mücadele kuralını ihlal ettiğinde, Geçici Askıya Alma (Tedbir) kararı alınabilir. Bu karar, ilgili kişinin ulusal veya uluslararası federasyonlar tarafından düzenlenen herhangi bir müsabakaya katılmasını geçici olarak engeller. Bu bağlamda, verilen bir Geçici Askıya Alma (Tedbir) kararı geçerli olduğu sürece hakkında Geçici Askıya Alma (Tedbir) uygulanan sporcu ve/veya sporcu destek personelinin hiçbir sportif faaliyette bulunmaması, müsabakalara katılmaması, kulüp ve tesislere girmemesi, bu yerlerde antrenman yapmaması, kamplara katılmaması gerekmektedir. Geçici Askıya Alma (Tedbir) kararına aykırı davranılması halinde oluşabilecek kural ihlalleri ayrıca değerlendirilir.

 

Cezanın Askıya Alınması ise Sonuçları Değerlendirme süreci sonunda dopingle mücadele kural ihlali işlediği gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası alacak veya almış ancak yargılama süreci sona ermemiş sporcu veya diğer kişinin somut destek vermesi gibi Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile iş birliği içerisinde hareket ettiği durumlarda cezasının bir kısmının askıya alınmasını ifade etmektedir.

Geçmişe dönük yapılan analizin sonucu pozitif çıkarsa buna itiraz etme hakkımız var mı?

Sporcuya yapılacak olan bildirim sonrası sporcunun savunma hakkı bulunmaktadır. Sporcuların analiz sonucunun doğrulanması için maddi yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla B örneğinin açılmasını talep etme hakkı bulunur.

Yasaklı madde kullanım miktarı ceza süresini etkiler mi?

Yasaklı madde kullanımı ve/veya bulundurması dopingle mücadele kural ihlali olup konsantrasyonun fazlalığının ve/veya birden fazla yasaklı maddenin kullanıldığının tespiti hak mahrumiyeti ceza süresini etkilemezken, miktar olarak fazla yasaklı maddenin bulundurulması yasaklı maddenin ticareti şüphesi doğuracağından dopingle mücadele kural ihlalleri iddiasıyla talimatın ilgili hükümleri noktasında soruşturma genişletilerek ilerletilen süreçler sonunda elde edilen deliller neticesinde birden fazla dopingle mücadele kural ihlali oluştuğu kanaatine varılırsa ağırlaştırılmış ceza alması yahut her bir dopingle mücadele kural ihlaline ilişkin hukuki sonuçlara denk gelen ceza sürelerinin ardışık olarak çekilmesi söz konusu olabilir.

Bilgisizliğimden dolayı, bilinçsizce doping kullandım. Yine de ceza alır mıyım?

Madde 2.1.’in ihlaline ilişkin açıklamada da yer verildiği üzere dopingle mücadele kapsamında kusursuz sorumluluk ilkesi sebebiyle sporcu vücuduna giren her türlü yasaklı maddeden sorumludur.

Kusursuz Sorumluluk: Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı Madde 2.1 ve Madde 2.2 kapsamında bir dopingle mücadele kural ihlalini kanıtlamak amacıyla sporcunun niyetinin, işlemiş olduğu kusurun, ihmalin veya bilerek kullanımının dopingle mücadele kuruluşu tarafından kanıtlanmasının gerekli olmadığını ortaya koyan kuraldır.

Somut destek nedir? Ceza süresinin düşmesine neden olabilir mi?

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı Madde 10.7.1 kapsamında hatalarını kabul eden ve diğer dopingle mücadele kural ihlallerinin açığa çıkarılmasını arzu eden sporcuların, sporcu destek personelinin ve diğer kişilerin sağlayacağı iş birliği somut destek kapsamında değerlendirilmeye alınır.

Somut Destek veren bir kişinin, bir dopingle mücadele kural ihlaline veya başkaca bir vakaya ilişkin olarak sahip olduğu bilgiyi gerçeğe uygun, doğru ve eksiksiz bir biçimde vermesi ve o bilgiye ilişkin soruşturma veya yargılama makamının talep etmesi durumunda tanıklık etmek suretiyle eksiksiz bir şekilde yardımcı olması zorunludur.

Cezanın askıya alınması ise bir itiraz kurulu kararı verilmeden veya itiraz başvuru süresi dolmadan önce bir sporcu veya diğer kişinin bir dopingle mücadele kuruluşuna, bir adli makama veya profesyonel bir disiplin kuruluna Somut Destek vermiş olmasına dayanılarak bireysel dava kapsamında ilgili kişiye uygulanan yaptırımların (sonuçların iptali ve zorunlu kamuoyuna ilan etme hariç) bir kısmını askıya alabilir. Bunun için, söz konusu Somut Desteğin Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı 10.7.1.1. maddede sayılı koşullardan birinin sağlanmış olması şartı aranır.

Sporcu örnek vermeyi reddederse ceza alır mı?

Doping kontrol örneği vermeyi reddetmek, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı (TDMT) madde 2.3’ün ihlalini oluşturmaktadır. Doping Kontrol Personeli tarafından yapılan bildirim sonrasında haklı bir nedene dayanmaksızın doping kontrol örneği vermekten kaçınılması, doping kontrol örneği vermenin reddedilmesi veya verilmemesi sonucunda hak mahrumiyeti cezası uygulanabilir.  

Doping kontrol örneğinin alındığı yıl Yasaklılar Listesi'nde bulunmayan bir madde, sonraki yıllarda yapılan geriye dönük analiz sonucunda çıkarsa sporcu ceza alır mı?

Hayır. Örnek yalnızca alındığı zaman diliminde yasaklı olan maddeler için incelemeye tabi tutulur. Farklı bir maddeye istinaden ceza verilmesi söz konusu değildir.

İçindekiler kısmında yasaklı maddenin belirtilmediği bir besin destek ürünü nedeniyle ceza alır mıyım?

Kusursuz sorumluluk ilkesi kapsamında, sporcular vücutlarında bulunan her maddeden sorumludur.

Takım sporlarında, aynı takımdan birkaç kişide doping çıkarsa takım ceza alır mı?

Aynı takım içerisinde ikiden fazla sporcuda 2.1 veya 2.2 kurallarının ihlali tespit edilirse takım da Talimat’ın 11.2. maddesi uyarınca dopingle mücadele kural ihlalinde bulunan sporculara uygulanacak yaptırımların yanı sıra, takıma da puanlarının silinmesi, müsabakadan veya turnuvadan men, para cezası ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde başkaca cezalar uygulanabilir.

Vücudunda yasaklı madde tespit edilen sporcuların antrenörleri ve/veya kulübü de ceza alır mı?

Ceza alan sporcunun antrenörünün ve/veya kulübünün sporcunun dopingle mücadele kural ihlali sürecine dahil olması ve/veya dopingle mücadele kurallarından herhangi birini ihlal etmesi halinde bu durum haklarında sonuçları değerlendirme sürecinin başlatılarak ceza almasıyla sonuçlanabilir.

Ceza almış antrenörlerle çalışan sporculara herhangi bir yaptırım uygulanır mı?

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın 2.10 Maddesi gereğince “yasak iş birliği” olarak değerlendirilerek söz konusu durumun tespiti halinde ilgililerin hakkında sonuçları değerlendirme süreci başlatılır.